ΜΑΧΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ - ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ - ΜΑΧΗ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ

Αυτή η ιστοσελίδα υποστηρίζει την Οργάνωση TAGMA (Trilateral Ancient Greek Martial Arts), που δημιούργησε ο Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος. Η Μάχη Επιβίωσης είναι η άοπλη μαχητική τέχνη και απευθύνεται σε όλους. Το Τρισκέλιον είναι η Ένοπλη Μαχητική τέχνη των προγόνων μας, καλλιεργώντας το Σπαθί, Δόρυ και Ασπίδα. Η Μάχη Σώμα με σώμα περιλαμβάνει πιο στοχευμένη άοπλη μάχη και μάχη με μαχαίρι, ραβδί. Σκοπός, είναι να διαδοθεί σε Έλληνες εκπαιδευτές Μ.Τ. καθώς και σε ξένους προωθώντας την Ελληνική κουλτούρα.

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: ΑΟΠΛΗ & ΕΝΟΠΛΗ ΜΑΧΗ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ


MAXH ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: ΑΟΠΛΗ & ΕΝΟΠΛΗ ΜΑΧΗ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ


Οι μάχη επιβίωσης είναι ένα σύστημα που δημιούργησε ο Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος, το οποίο προωθεί τακτικές μάχης, πρόληψης και επιβίωσης που απευθύνονται σε στελέχη σωμάτων ασφαλείας, στρατιωτικούς, στελέχη φύλαξης και απλούς πολίτες.

Μετά από πολλά χρόνια εξάσκησης σε διάφορες πολεμικές τέχνες, παραδοσιακές και σύγχρονες, ο ιδρυτής Ν.Λ. δημιούργησε ένα σύστημα το οποίο να είναι απλό, βασισμένο σε ρεαλιστικές αρχές μάχης, που με σωστή καθοδήγηση και εκπαίδευση να είναι προσιτό για όλους, ανάλογα με τον στόχο τους.