ΜΑΧΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ - ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ - ΜΑΧΗ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ

Αυτή η ιστοσελίδα υποστηρίζει την Οργάνωση TAGMA (Trilateral Ancient Greek Martial Arts), που δημιούργησε ο Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος. Η Μάχη Επιβίωσης είναι η άοπλη μαχητική τέχνη και απευθύνεται σε όλους. Το Τρισκέλιον είναι η Ένοπλη Μαχητική τέχνη των προγόνων μας, καλλιεργώντας το Σπαθί, Δόρυ και Ασπίδα. Η Μάχη Σώμα με σώμα περιλαμβάνει πιο στοχευμένη άοπλη μάχη και μάχη με μαχαίρι, ραβδί. Σκοπός, είναι να διαδοθεί σε Έλληνες εκπαιδευτές Μ.Τ. καθώς και σε ξένους προωθώντας την Ελληνική κουλτούρα.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Τα "Γυμναστικά", η σουηδική γυμναστική και το φαινόμενο της Ειμαρμένης...

ΠΑΜΜΑΧΟΝ - ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (T.A.G.M.A.)
Τα "Γυμναστικά", η σουηδική γυμναστική και το φαινόμενο της Ειμαρμένης... «Ευθύς εν αρχή της εμής πρυτανείας εγένοντο ταραχαί φοιτητών εξ αφορμής του Ακαδειμικού Γυμναστηρίου. Ομάς φοιτητών, επί τω λόγω ότι ο διευθυντής του Ακαδημεικού Γυμναστηρίου εφέρετο ανοικείως προς αυτούς διενήργησε ταραχάς εν τω Γυμναστηρίω, κατέστρεψε τα βιβλία αυτού, διέκοψε τα μαθήματα εν αυτώ, είτα δε δι’ επιτροπών και μετά επανειλημμένα συλλαλητήρια προ του Πανεπιστημίου και υπαιθρίας αγορεύσεις ηξίωσε να απολυθή ο διευθυντής του ειρημένου γυμναστηρίου, να αντικατασταθή δε η Σουηδική γυμναστική διά των στρατιωτικών ασκήσεων [...]» (Κατσαράς, 1909, σ.21-22).
Με αυτό το συνοπτικό τρόπο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1907-1908, Μιχαήλ Κατσαράς, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, περιγράφει στον πρυτανικό του λόγο τα γεγονότα που συνέβησαν το Νοέμβριο του 1907, γνωστά ως «γυμναστικά»

Αυτό που θα αναλύσουμε στο παρόν άρθρο, είναι η Σουηδική Γυμναστική, οι Στρατιωτικές Ασκήσεις και το πλαίσιο που αυτά εμφανίστηκαν στην Ελλάδα του 18ου αιώνα.
Είχε δημιουργηθεί μια πανεπιστημιακή παράδοση, καθαρά στρατιωτική, από το 1862, με την εισαγωγή της «Οπλασκίας» και τη σύσταση της φοιτητικής φάλαγγας, ενός ένοπλου φοιτητικού σώματος διοικούμενο από αξιωματικό του τακτικού στρατού. 
Η στοχοθεσία της εποχής αναφέρει ρητώς «Σκοπός της γυμναστικής είνε η ανάπτυξις των σωματικών και η εν ακμή διατήρησις των ψυχικών δυνάμεων, η εν τη καρτερία έξις και η διά τον στρατιωτικόν βίον προπαρασκευή των νέων»

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ T.A.G.M.A. ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΩΣ ΣΤΥΛ.

                 
 Διεθνή αναγνώριση του στυλ της Μάχης Επιβίωσης και του συστήματος TRILATERAL ANCIENT GREEK MARTIAL ARTS πέτυχε ο ιδρυτής του Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος απο την οργάνωση Seishinryoku International με έδρα την Okinawa.
Το σύστημα έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σε Πανελλήνιο επίπεδο και συνεχώς νέοι εκπαιδευτές απ όλη την Ελλάδα εισέρχονται στην Ελληνική απάντηση του χώρου των Πολεμικών Τεχνών.

             


Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ – ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ “KOBUDO” !


ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ – ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ “KOBUDO” !

Οι Ιαπωνικές πολεμικές τέχνες οι οποίες ομολογουμένως έχουν κυριαρχήσει παγκοσμίως, στήριξαν την επιτυχία τους αυτή σε 2 κατευθύνσεις:
1. Την αθλητική
2. Την οπλομαχία
Όσον αφορά την πρώτη, την αθλητική, είναι γεγονός ότι αυτό έγινε καθαρά για εμπορικούς λόγους ώστε να εξαπλωθεί η Ιαπωνική κουλτούρα και οι μαχητικές τέχνες στην δύση, καθώς ποτέ δεν υπήρχε αθλητικό μέρος στις ασιατικές πολεμικές τέχνες.
Το λεγόμενο “randori” των μαχητικών τεχνών, το οποίο ήταν η πρακτική εξάσκηση των μαχητών στους χώρους εκπαίδευσης, ήταν μια ασφαλή πρακτική με κανονισμούς η οποία επέτρεπε στους μαχητές να εφαρμόζουν ένα μεγάλο μέρος των πολεμικών τους ασκήσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν θανάτους και τραυματισμούς στα πεδία ασκήσεων!
Έτσι, οι Ιάπωνες κατόπιν σχεδιασμού εξάπλωσης και προώθησης των μαχητικών τους τεχνών, δημιούργησαν το αθλητικό καράτε, το αθλητικό ζίου ζίτσου, τα ένοπλα αθλήματα μονομαχίας, όπως το kendo κ.α.
Όμως οι γνήσιες πολεμικές τέχνες στην ιαπωνία περιελάμβαναν τεχνικές καράτε ώστε να προετοιμάσουν τον σπουδαστή για την ένοπλη μάχη, τεχνικές ζίου ζίτσου, δηλαδή μάχης σώμα με σώμα και στην πορεία όταν γίνονταν έμπειρος σε αυτά τα στυλ ο μαθητής, εισερχόταν στην εκπαίδευση με τα όπλα.

Survival Combat Lesson / Cross Gym

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Πρωτόκολλο συμπεριφοράς και κανόνες ασφαλείας στην εκπαίδευση
                                   
  1. το πρωτόκολλο συμπεριφοράς δεν είναι σε καμία περίπτωση κανόνας ή κάτι που πρέπει να τηρείτε με θρησκευτική ευλάβεια, όπως συμβαίνει σε παρόμοια στυλ ασιατικής προέλευσης. Είναι όμως ένας οδηγός που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτής ανάλογα με τους μαθητές που έχει και τον χαρακτήρα τους και ανάλογα με τα ήθη και έθιμα που ο ίδιος ακολουθεί.
  2. από την στιγμή όμως που η μάχη επιβίωσης και το παγκράτιο είναι μια αρχαιοελληνική πολεμική τέχνη, το πρωτόκολλο αυτό ακολουθεί την συμπεριφορά του μαχητή που μάχεται με αρετή και αίσθημα δικαιοσύνης, γεγονός που προτρέπει σε μια εκπαίδευση με αίσθημα σεβασμού προς τους εκπαιδευτές, μαθητές και του χώρου της άσκησης.
  3. στις εξετάσεις και ειδικά στα πρώτα έγχρωμα επίπεδα, η έμφαση δίδεται κυρίως στην συμπεριφορά και τον σεβασμό που δείχνει ο μαθητής και μετά στο τεχνικό μέρος. Διότι κανείς δεν θα θυμάται ότι δεν εκτέλεσε καλά κάποια τεχνική μετά από καιρό, αλλά θα θυμούνται όλοι την συμπεριφορά του εάν αυτή δεν ήταν σωστή. 
  4. χαιρετισμός: καθιερώνεται σαν χαιρετισμός η από στάση προσοχής και με το δεξί χέρι γροθιά στην καρδιά, μικρή υπόκλιση.
  5. στο τέλος της προπόνησης και μετά τον χαιρετισμό ο εκπαιδευτής ευχαριστεί τους μαθητές που τον παρακολούθησαν και όλοι μαζί χειροκροτούν. Κατόπιν περνάνε όλοι ένας ένας χαιρετούν τον εκπαιδευτή και παρατάσσονται δίπλα του ώστε να χαιρετίσουν όλοι, όλους.
  6. κατά την επίδειξη μιας νέας τεχνικής ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:1. να δείξει την τεχνική μια φορά με μεσαία ταχύτητα, χωρίς να επεξηγήσει. 2. αμέσως μετά την δείχνει αργά αναλύοντας όλα τα μέρη της. Αυτό το κάνει 2 φορές ώστε να σιγουρευτεί ότι την είδαν όλοι. 3. εκτελεί την τεχνική γρήγορα και δυνατά ώστε να δουν οι μαθητές την εφαρμογή της σε πραγματικό χρόνο. Στην συνέχεια ρωτάει αν την κατάλαβαν όλοι και απαντάει σε απορίες. Εάν χρειαστεί ξαναδείχνει την τεχνική.
  7. κατά την άσκηση οι μαθητές πρέπει να εκτελούν τις τεχνικές αργά με σωστή τοποθέτηση του σώματος και στην συνέχεια να πηγαίνουν λίγο πιο γρήγορα. Στις τελειωτικές λαβές και τους ελέγχους πρέπει να προσέχουν να εφαρμόζουν αργά και προοδευτικά την δύναμη.
  8. θα πρέπει να διδάσκονται όλοι τους τρόπους με τους οποίους απαγορεύει κάποιος.
  9. η καθαριότητα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος για να διεξαχθεί μια σωστή προπόνηση. Θα πρέπει οι μαθητές να είναι καθαροί, να φορούν καθαρά ρούχα, να πλένουν πάντα τα πόδια τους προτού εισέλθουν στον χώρο της άσκησης, να έχουν κομμένα νύχια, μαζεμένα μαλλιά όταν είναι μακριά και εάν ιδρώσουν πολύ κατά την διάρκεια της άσκησης να αλλάζουν φανέλα στεγνή.
  10. οι μαθητές πρέπει να αποκαλούν τον εκπαιδευτή τους με τον όρο «δάσκαλος».
  11. ο σπουδαστής της μάχης επιβίωσης, θα πρέπει να κάνει προπονήσεις και στην πάλη υποταγής καθώς και στο πυξ λαξ, ώστε να μπορεί να προπονείται και πιο ρεαλιστικά κάνοντας προπονητικούς αγώνες, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέρος σε αγώνες ή να κάνει αγωνιστική προπόνηση.
  12. κατά την διάρκεια του μαθήματος , οι μαθητές πρέπει να κρατούν χαμηλούς τόνους, να μην γελάνε και να μην μιλάνε δυνατά μεταξύ τους. Το ίδιο και όσοι δεν συμμετέχουν στο μάθημα, αλλά βρίσκονται στον χώρο του γυμναστηρίου. Αυτό διευκολύνει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και βοηθάει τους μαθητές να είναι πιο συγκεντρωμένοι στην άσκηση.
  13.  όταν δείχνει ο δάσκαλος μια νέα τεχνική, παρακολουθούν όλοι με προσοχή και παύουν οι συζητήσεις μεταξύ των μαθητών, ώστε να καλύπτονται απορίες.

MAXH ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΜΑΧΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ΜΑΧΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ 12 ΕΠΙΠΕΔΑ.

1Ο , 2Ο, 3Ο ΚΑΙ 4Ο  ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΟΠΛΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙ ΜΕ:
·        ΠΤΩΣΕΙΣ
·        ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
·        ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ
·        ΣΤΑΣΗ – ΚΙΝΗΣΗ
·        ΡΙΨΕΙΣ
·        ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΙΑ ΣΥΜΠΛΟΚΗ
·        ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
·        ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ / ΠΑΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ JU JITSU.
ΕΤΣΙ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Κ.Ο.Κ.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013
Τ . Α . Ε . Π . Τ .

ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΑΕΠΤ

«ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΝΔΕ ΟΥΔΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ, ΑΛΛ ΗΝ ΑΕΙ ΠΥΡ ΑΕΙΖΩΟΝ, ΑΠΤΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΡΑ, ΚΑΙ ΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟΝ ΜΕΤΡΑ»

«ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΙΩΝΙΟΝ ΠΥΡ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΒΕΙ – ΕΚΡΗΓΝΥΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑ (ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ), ΚΑΙ ΣΒΥΝΕΙ – ΣΥΝΤΗΚΕΤΑΙ – ΕΝΡΗΓΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑ (ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ)»

ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ. ΤΟΣΟ ΠΑΛΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΓΓΙΞΕΙ ΤΗΝ ΓΑΙΑ…